Bekkenklachten

Bekkenklachten/bekkenpijn

Tijdens de zwangerschap, gedurende de bevalling en de eerste weken na zwangerschap bestaat er een verhoogde kans op het ontstaan van pijn in het bekkengebied. Nemen deze pijnklachten duidelijk toe tijdens en/of na bewegen dan zou er sprake kunnen zijn van bekkenpijn. Maar wat is bekkenpijn nu eigenlijk precies.

Oorzaak

In de loop van de zwangerschap verslappen de banden die de verschillende botdelen waaruit het bekken bestaat bijeenhouden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de hormonen die onder invloed van de zwangerschap worden geproduceerd. Op zich is dit een nuttig proces. Indien het bekken makkelijker kan vervormen, is het voor het kind eenvoudiger bij de bevalling de bekkenopening te passeren.
Helaas wordt het een probleem als de banden lang voor of lang na de bevalling erg soepel zijn. De banden raken overbelast en kunnen beschadigd raken. Ook kan de balans in het bekken dusdanig verstoord raken dat er interne verdraaiingen optreden met als gevolg een scheefstand van het bekken.

In de praktijk spreken wij meestal van bekkenpijn die vooral versterkt bij asymmetrische belasting. Denk hierbij aan het staan op 1 been en een voorwerp met 1 been wegschuiven.

De pijnklachten zitten meestal in het gebied rond schaambeen, liezen, heupen, stuitje en onderrug. De plaats en ernst van de klachten kan zowel per persoon als per zwangerschap verschillen.

Klachten

Bekkenpijn is vooral merkbaar tijdens en na:

 • Lopen
 • Omdraaien in bed
 • Op één been staan
 • Bukken/tillen
 • Autorijden
 • Bekkenklachten
 • Fietsen

Behandeling

Uit ervaring blijkt dat gerichte oefentherapie hiervoor zeer effectief is. De aanpak van de oefentherapeut is er op gericht om de zwangere vrouw zelfstandig met de oefeningen aan de slag te laten gaan. Al na een aantal behandelingen zal zij minder pijnklachten ervaren waardoor ze weer beter kan bewegen. Dit heeft dan tot gevolg dat er ook minder belemmeringen in het dagelijks functioneren optreden.

De individuele behandeling tijdens de zwangerschap is gericht op:

 • Het verlichten van pijn
 • Het geven van kennis en inzicht omtrent bekkenpijn
 • Het verbeteren van het houdings- en bewegingspatroon
 • Het vinden van een balans tussen rust en activiteit
 • Het voorbereiden op de bevalling en de kraamperiode