Kinder Oefentherapie

Kinder Oefentherapie

Deskundige aandacht voor het bewegen van uw kind!

De therapie is gericht op het behandelen van motorische achterstand en motorische ontwikkelingsproblemen. Spelenderwijs wordt er geoefend en worden basisvaardigheden getraind. Soms gaan problemen met de motoriek samen met gedragsproblemen. De kinderoefentherapeut is in deze problematiek gespecialiseerd.

Behandeling vindt plaats in de praktijk, maar soms ook aan huis (bijvoorbeeld baby’s en peuters) of op school (bijvoorbeeld bij schrijfproblemen). Voor complexe hulpvragen (bijvoorbeeld bij ADHD), wordt samengewerkt in een multidisciplinair team van het Kind- en Jeugdcentrum Emmakade / Leeuwarden. Kinderen en ouders kunnen dan door meerdere professionals worden begeleid vanuit onze praktijk, hoeven zo niet meer van de ene naar de andere praktijk maar krijgen in goed overleg een plan aangeboden! (Meer info: www.kindenjeugdcentrumleeuwarden.nl)

Het doel van de therapie is: plezier in bewegen, vaardigheden in bewegen
aanleren, en leren omgaan met het eigen lichaam. Hierdoor zal het kind minder moeite hebben met motorische activiteiten als kruipen, huppelen, fietsen en schrijven. Deze positieve bewegingservaring kan helpen bij (buiten)spelen, op school en bij het sporten. Soms kan ook het zelfvertrouwen hierdoor toenemen.

De kinderoefentherapie is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Overleg met de huisarts, consultatieburo, kinderarts en schoolarts is er zonodig. Specifieke behandeling is er voor o.a. kinderen met psychosomatische klachten (hoofdpijn, ademhalingsproblemen, stress) maar ook voor onhandige kinderen, bijvoorbeeld met DCD of dyspraxie.

Voor lagere scholen nemen wij deel aan een speciaal interactief programma ‘Zit met pit!’ waarmee wij ons richten op de preventie van houdingsgerelateerde (pijn) klachten bij scholieren! (Meer info zie: www.zitmetpit.nl)

Waarbij kinderoefentherapie kan helpen:

  • Asymmetrische motoriek
  • Scheefstand hoofdje (baby´s)
  • Motorische onrust/overstrekken
  • Moeite met het bewaren van evenwicht (zitten/staan)
  • Moeite met leren lopen/springen/klimmen/ballen
  • Onhandigheid (DCD/Dyspraxie)
  • Moeite met tekenen en schrijven (Schrijfproblemen)
  • Angstig of onzeker bewegen (Vallen en struikelen)
  • Te hoge of te lage spierspanningen van het lichaam
  • Te veel of te weinig actief (ADHD/ADD/Autisme)