Vergoedingen

Vergoedingen

Oefentherapie Mensendieck Emmakade heeft met alle verzekeraars een contract. Wij dienen automatisch de declaraties bij uw verzekeraar in, tenzij u dit anders wenst. De behandelingen voor oefentherapie Mensendieck en fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt altijd uit de basis zorgverzekering vergoed, voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt de
therapie deels uit de basisverzekering en deels uit de aanvullende verzekering vergoed. Shiatsu-therapie wordt meestal uit de aanvullende verzekering vergoed. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben, dan krijgt u van ons een factuur (zie onderstaande tarievenlijst).

Sinds 2009 is het mogelijk zonder verwijzing u aan te melden voor oefentherapie. Ook zonder verwijzing worden de behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Tot 18 jaar worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Mocht u geen aanvullende verzekering hebben waarin oefentherapie vergoed wordt, dan gelden onderstaande tarieven.